Skip to content

Disclaimer

De informatie op deze website over Kangen Water® is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. We willen benadrukken dat de verstrekte informatie gebaseerd is op de beweringen van de voorstanders van Kangen Water® en niet is geëvalueerd door regelgevende instanties of wetenschappelijk onderzoek.

Het gebruik van Kangen Water® en de mogelijke effecten ervan op de gezondheid kunnen per persoon verschillen. Het is belangrijk op te merken dat de hier gepresenteerde informatie niet bedoeld is als medisch advies, diagnose of behandeling. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde gezondheidsprofessional voordat u significante veranderingen in uw dieet, waterconsumptie of gezondheidsregime aanbrengt.

Hoewel er getuigenissen en positieve ervaringen met Kangen Water® kunnen zijn, willen we benadrukken dat deze persoonlijke meningen zijn en geen garantie vormen voor soortgelijke resultaten voor andere individuen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade, letsel, verlies of aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van Kangen Water® of de informatie op deze website. U gebruikt de verstrekte informatie en het product geheel op eigen risico.

Houd er rekening mee dat de inhoud van deze website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd, bijgewerkt of verwijderd.

Door het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer en gaat u akkoord met de hierin vermelde voorwaarden en bepalingen. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk deze website niet te gebruiken.

Register Zoom webinar

3 important insights to boost your vitality

Sign up Water Experience

3 important insights to boost your vitality